Nyheter

Pressinfo hittar du på Svenskt Ambulansflyg hos Via TT

--

2021.04.23 – Pressmeddelande – Leverans av ambulansflygplan senareläggs

Planerad leverans av ambulansflygplan i april/maj senareläggs som en anpassning till framflyttad driftstart för Svenskt Ambulansflyg.

Läs presstexten i sin helhet. Länk

--

2021.04.23 – Pressmeddelande – Årsredovisning fastställd för Svenskt Ambulansflyg

Fullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA har beslutat att godkänna årsredovisning och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Läs presstexten i sin helhet. Länk

--

2021.04.16 – Pressmeddelande – Förbundsdirektör lämnar

Nuvarande förbundsdirektör för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) lämnar sin tjänst och Anders Sylvan blir tf förbundsdirektör.

Läs presstexten i sin helhet. Länk

--

2021.04.09 – Pressmeddelande – Senarelagd start av Svenskt Ambulansflyg

Styrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har fattat beslut om senarelagd start.

Driftstart ändras från augusti till november för Umeå. Från oktober till november för Arlanda och vid Landvetter från november till senast januari. Aktiviteter inför uppstart och rekryteringar anpassas till den nya tidplanen. Den framflyttade starten hänger ihop med att upphandling av piloter är överklagad till förvaltningsrätten.

Läs presstexten i sin helhet. Länk

--

2021.03.09 - Pressmeddelande - Svenskt Ambulansflyg fördelning av uppstartskostnader

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har vid fullmäktigesammanträde fattat beslut om fördelning av uppstartskostnader under 2021, enligt folkmängd och geografi. Det är samma modell som används enligt förbundsordningen vid fördelning av fasta kostnader.

Läs presstexten i sin helhet. Länk

--

2021.03.02 - Extra fullmäktigesammanträde

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg genomför extra fullmäktigesammanträde måndag 8 mars kl. 16.00 (digitalt sammanträde)

--

2021.02.24 - Tilldelningsbeslut

Svenskt Ambulansflyg har efter att ha återkallat tilldelningsbeslut för fortsatt utvärdering fredagen den 19 februari återigen tilldelat kontrakt i upphandling av flygplansbemanning för sin flygambulansverksamhet. Tilldelningsbeslutet har meddelats anbudsgivarna via Tendsign. OSM Aviation Crew AB har återigen tilldelats kontrakt och kommer att förse Svenskt Ambulansflyg med befälhavare och styrmän och därmed bemanna KSA:s beredskapsverksamhet (24/7/365). Kontrakt avses tecknas mellan parterna den 2 mars 2021.

KSA kommer som bekant att bedriva sin verksamhet i ett multi-crew pilot-koncept och har efterfrågat befälhavare med 2500 flygtimmars erfarenhet och styrmän med 1000 flygtimmars erfarenhet, sammanlagt 37 besättningsmedlemmar.

Svenskt Ambulansflyg ser mycket fram emot ett nära och gott samarbete med OSM Aviation Crew.

--

2021.02.11 - KSA söker HR-ansvarig och IT-ansvarig till Umeå.

Läs mer här.

--