Lediga tjänster

Svenskt Ambulansflyg söker: https://svensktambulansflyg.teamtailor.com/  

----------------------------

Svenskt Ambulansflyg söker: 

Vill du vara del i en verksamhet med ett betydelsefullt samhällsuppdrag?

Region Västerbotten söker specialistsjuksköterska inom anestesi eller intensivvård som Flighnurse vid Svenskt Ambulansflyg på halvtid och minst 25 procent som kliniskt verksam inom din specialisering.

Ta chansen och sök en spännande tjänst vid en inspirerande verksamhet med ett trevligt arbetsklimat.

Sista ansökningsdag 5 maj 2024 – För mer information och ansökan

----------------------------

OBS! Vi har inte möjlighet att spara ansökningar till andra eventuella framtida rekryteringsprocesser. 

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) är en myndighet. Därför är de ansökningar som kommer in till oss en allmän hantering. Uppgifterna kan därmed komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.