ambulansflyg-dekor

Landsting och regioner i samverkan

Svenskt Ambulansflyg ska år 2020 ansvara för Sveriges flygambulanstransporter med flygplan. Verksamheten är under uppbyggnad.

Syfte & ändamål

Svenskt Ambulansflygs ändamål är att för medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg. Syftet är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser.

Om oss

Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Medlemmar är alla Sveriges landsting och regioner.

På gång

Nytt telefonnummer till Svenskt Ambulansflyg

Svenskt Ambulansflyg flyttar den 19 juni kontoret till Stockholm. I och med detta byter vi telefonnummer.

Läs mer

Upphandling av operatör

Förbundet startade under hösten 2017 förberedelsearbetet inför upphandling av operatör. Operatören ska ansvara för operativ drift och tekniskt underhåll av flygplan.

Läs mer

Informationsträff i Umeå

Västerbottens läns landsting bjuder i samverkan med Svenskt Ambulansflyg in sjuksköterskor med specialistutbildning i anestesi- och/eller intensivvård till informationsmöte i Umeå.

Läs mer

Upphandling överklagas

Förvaltningsrätten i Uppsala mottog den 13 november en ansökan om överprövning av Region Uppsalas upphandling avseende ambulansflygplan för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Läs mer