ambulansflyg-dekor

Regioner i samverkan

Svenskt Ambulansflyg ska år 2021 ansvara för Sveriges ambulanstransporter med flygplan. Flygambulansverksamheten är under uppbyggnad.

Styrka genom samordning

Alla ska ha likartade möjligheter till snabb och adekvat vård vid en högspecialiserad klinik, få akut hjälp vid en allvarlig händelse eller katastrof, oberoende av var i landet de bor eller vistas.

Svenskt Ambulansflyg bildades år 2016 med ändamål att för medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg. Syftet är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. Medlemmar är Sveriges alla regioner.

 

Nationell samverkan

Med nationell samverkan för ambulansflyg ökar möjligheterna att samordna och standardisera verksamheterna, vilket gör det möjligt att sänka såväl investerings- som driftskostnader.

Regionernas transportlogistik kan optimeras och förutsättningarna för att bedriva kvalitetsarbete avseende bland annat patientsäkerhet och patientnytta ökar.