Svenskt Ambulansflyg – sjukvård på vingar för Sveriges regioner

Verksamhetsstart är planerad i november för Umeå och Arlanda, Landvetter februari 2022. Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) ägs av Sveriges 21 regioner.

Svenskt Ambulansflyg kommer att utföra ambulanstransport med flygplan och ha en beredskap dygnets alla timmar, året runt. Tjänsten har utformats utifrån en sammanvägning av Sveriges 21 regioner, nuvarande och framtida behov, av ambulanstransport med flygplan.

 

Komplement till ambulans på väg och med helikopter

För att rädda liv, skydda människors hälsa och gynna en god hälsoekonomi behöver ambulanstransporter ske på kortast möjliga tid. Sjukvårdstransport med flygplan passar extra bra när avstånden är långa, för transporter mellan sjukhus och vid allvarlig sjukdom eller skada. Det kan även röra transport av vårdpersonal med specialistkompetens, sjukvårdsutrustning eller organ vid donation. Flygambulans är ett komplement till ambulans på väg och med helikopter.

En nationell strukturering av vården gör att Sveriges regioner och sjukhus ansvarar för olika typer av specialiserad vård. Det innebär ett växande behov av flygtransport av patienter mellan sjukhus.

 

Flygkoordineringscentral

En gemensam flygkoordineringscentral (FKC), placeras i Umeå och bemannas dygnets alla timmar av erfarna sjuksköterskor och kvalificerad operativ personal, med tillgång till beslutsstöd för komplexa medicinska frågor. FKC hanterar beställningar från samtliga regioner för att prioritera och samordna uppdrag för bästa möjliga effektivitet och vårdkvalitet. Avsikten är att planerade transporter ska samordnas med flera patienter i samma flygplan och att antalet rutter med tomma plan ska minska. Det innebär möjlighet att påverka kostnader och att minska belastningen på miljö och klimat. FKC kommer även ansvara för registrering av data som kommer nyttjas för vidareutveckling av Svenskt Ambulansflyg, men också av KSAs medlemmarna för utveckling av regional sjukvård.

 

Sjukvård i luften

Under färd bemannas ambulansflygplanen av minst en erfaren och kvalificerad IVA- eller anestesisjuksköterska. Vid transport av sjuka och skadade med ett större vårdbehov kommer det finnas specialteam, som följer patienten från avdelningen på avsändande sjukhus i en obruten vårdkedja till mottagande sjukhus. Där överlämnas vården enligt upparbetade rutiner för patientens bästa. Rekrytering av sjukvårdspersonal har ännu inte startat.

 

Ambulansflygplan

KSA har upphandlat sex flygplan av modellen Pilatus PC-24, tillverkade av det schweiziska företaget Pilatus Flugzeugwerke. Flygplanstypen används sedan 2019 som ambulansflygplan i Australien. Läs mer om PC-24 som ambulansflygplan här. 

Ambulansflygplanen är utrustade med navigations- och kommunikationsutrustning för bästa flygsäkerhet vid krävande väderförhållanden. Planen landar och startar på landningsbanor som är under 1000 meter, vilket innebär förmåga att landa på samtliga svenska trafikflygplatser. Inredningen är specialanpassad för transport av upp till tre samtidigt liggande patienter och fyra sittande passagerare. I- och urlastning underlättas av en bred cargodörr och elektrisk bårlyft. Kabinen kan snabbt anpassas utifrån olika typer av vårdbehov, exempelvis intensivvård, kuvös, ECMO eller transport av organ för transplantation och medföljande team. 

 

Piloter och flygtekniker

Av flyg- och patientsäkerhetsskäl kommer flygplanen bemannas enligt multi-crew, vilket innebär två kvalificerade piloter.  

Beredskapsbaser

Beredskapsbaser i Umeå, Stockholm/Arlanda och Göteborg/Landvetter, bemannas dygnet runt, för att snabbt kunna agera vid ett akut uppdrag.