Beställning

Koordineringscentralen (FKC) tar emot beställningar av ambulansflyg från Sveriges regioner.

Beställning av ambulansflyg

Du beställer ambulansflyg via regionens larmcentral eller genom att ringa direkt till FKC.
• Planerad transport: 090-18 68 70      • Akut transport: 090-18 68 20
Skriv ut rutinen för att alltid ha till hands där du gör dina beställningar.

• KSA Beställningsrutin – Ladda ner

Andra kontaktuppgifter till Svenskt Ambulansflyg hittar du HÄR

--------------------------

Digitalt ifyllbara transportremisser 

Fyll i, skriv ut och skicka med patienten under transporten.

• Transportremiss Allmän – Ladda ner

• Transport referral General, english – Ladda ner

• Transportremiss Neonatal-team – Ladda ner

• Transportremiss IVA-team – Ladda ner

OBS information om underlag vi utlandspatient. Ladda ner

Beställning före 15.00 dagen innan transportens genomförande samordnas med uppdrag från andra sjukhus eller regioner.
Samordning är en kostnadsbesparande möjlighet för beställaren. Två eller tre patienter samma transportsträcka, innebär att kostnaden delas mellan uppdragen.

FKC har beredskap årets alla dagar, dygnet runt, för beställningar från Sveriges regioner och sjukhus.
Ambulansflygplanen är bemannade med två piloter och specialistsjuksköterska inom Anestestesi/Intensivvård vid normaltransporter.

--------------------------

Är du privatperson och söker ambulansflyg:
Svenskt Ambulansflyg utför endast uppdrag på beställning av svensk sjukvård (någon av Sveriges regioner)
Vid privata behov, kontakta i första hand ditt försäkringsbolag alt. SOS International 
Vid akuta sjukdomstillstånd, ring 112

--------------------------

Beskrivning av uppdrag

Medicinsk prioritering och flygkoordinering görs i tätt samarbete för att uppnå den bästa lösningen för varje patient. Patientens tillstånd bedöms utifrån en rad olika parametrar. Därefter koordineras transporten utifrån tillgängliga flygplan, bemanning, väder, optimering av flygsträckor, samordningsmöjlighet, men också anpassad flygning i förhållande till patientens sjukdomstillstånd.
Många uppdrag är planerade transporter av patienter med stabila tillstånd med möjlighet till samordning av flera patienter och minsta möjliga antal tomma returresor. Ett mindre andel uppdrag är kritiska sjukdomstillstånd där transporten sker akut och ibland med specialteam för exempelvis tidigt födda barn, kritiskt sjuka barn och vuxna, ECMO-team för allvarlig lungsjukdom eller transplantationsteam bestående av endast passagerare med en stor mängd bagage.

Exempel på uppdrag

Ett exempel på uppdrag är en patient som har behandlats med hjärtkirurgi vid ett universitetssjukhus och ska transporteras hem till sitt regionsjukhus för fortsatt vård. Ett annat är en skidolycka med lårbensfraktur där patienten behöver transport med ambulansflyg till sin hemregion. Ett tredje är transport av Neonatalteamet vid Norrlands universitetssjukhus till Kiruna för stabilisering och hämtning av ett för tidigt fött barn i kuvös tillsammans med sin mamma på liggande bår och pappa som sittande passagerare. I en annan vända kan ECMO-teamet vid Karolinska universitetssjukhuset lasta ombord sin tunga utrustning för att hämta en patient med allvarlig lungsjukdom i Karlskrona. Därefter ska transplantationsteamet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset bestående av sju personer och en stor mängd utrustning flyga till Reykjavik för att hämta organ som ska levereras till olika sjukhus i Europa. Under transporten förbereds patienter vid sjukhusen för transplantation.

Etablering av FKC

Etableringen av Flygkoordineringscentralen vid Svenskt Ambulansflyg har skett i nära samarbete med Region Västerbotten och med stöd av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och SOS Alarm. Flygkoordinatorer är anställda av Svenskt Ambulansflyg och operatörer för medicinsk prioritering av Region Västerbotten. Lokalen är utformad för en robust och driftsäker verksamhet med förmåga till samarbeten runt framtida utveckling av luftburen ambulanssjukvård.
Etableringen av koordineringscentralen i Umeå hänger samman med ett initialt engagemang från Region Västerbotten vid kommunalförbundets bildande och praktiska omständigheter som ger goda förutsättningar i Umeå.