Behandling av personuppgifter

När du skickar e-post till oss behöver vi behandla dina personuppgifter. Svenskt Ambulansflyg (org. nr. 222000-3152) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dessa.

Personuppgifter som vi behandlar är ditt namn, e-postadress samt telefonnummer om du har uppgivit det. Däremot hanteras inga personuppgifter till följd av webbsidebesöket enbart, då inga cookies används på vår webbplats. Vi kommer aldrig att hantera ditt personnummer förutsatt att inte du eller någon annan försett oss med det. Vi minimerar alltid användandet av personnummer och undanber oss att du förser oss med det.

Syftet med att behandla dina personuppgifter att för att kunna hantera din förfrågan. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning, uppgift av allmänt intresse eller rättslig förpliktelse.

Dina personuppgifter kan komma att delas med landsting och regioner, eller andra kommunalförbund, om det är nödvändigt för att kunna hantera din förfrågan. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut behöver göra detta för att kunna fullgöra våra upppgifter.

Dina personuppgifter kommer att behandlas och sparas så länge det är nödvändigt för att kunna hantera din förfrågan. Du har rätt till att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, att begära att felaktiga personuppgifter rättas, att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas och/eller att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

För kontaktinfo till Svenskt Ambulansflygs dataskyddombud, se kontakt