Om KSA och vår organisation

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. KSA ägs och finansieras av samtliga Sveriges 21 regioner (tidigare landsting).

Fullmäktige 

Fullmäktige består av medlemmar från Sveriges alla regioner (landsting). Ordinarie fullmäktige beslutar i bland annat följande ärenden: mål och riktlinjer för verksamheten, förbundets årliga budget och årsredovisning. 

 

Styrelse   

Ordförande: Ola Karlsson (M), Region Örebro län (bild)
Vice ordförande: Peter Olofsson (S), Region Västerbotten (bild)

Norra sjukvårdsregionen  
Ordinarie: Glenn Nordlund (S), Region Västernorrland
Ordinarie: Kenneth Backgård (SJUP), Region Norrbotten
Ersättare: Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten
Ersättare: Eva Hellstrand (C), Region Jämtland Härjedalen

Sjukvårdsregion Mellansverige 
Ordinarie: Kenneth Östberg (S), Region Västmanland
Ersättare: Stefan Olsson (M), Region Uppsala

Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
Ordinarie: Anna Starbrink (L), Region Stockholm
Ersättare: Mats-Ola Rödén (L), Region Gotland 

Sydöstra sjukvårdsregionen
Ordinarie: Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län
Ersättare: Malin Sjölander (M), Region Kalmar län 

Västra sjukvårdsregionen  
Ordinarie: Johan Fält (M), Västra Götalandsregionen
Ersättare: Cecilia Dalman Eek (S), Västra Götalandsregionen 

Södra sjukvårdsregionen
Ordinarie: Anna Mannfalk (M), Region Skåne
Ersättare: Carina Svensson (S), Region Skåne

Medarbetare

Förbundsdirektör – Anders Sylvan

Bitr. förbundsdirektör/chefsjurist – Joachim Ahl

Accountable Manager – Fredrik Lambeck

Handläggare – Eva-Marie Hilli Sandberg

Kommunikationschef – Mariann Holmberg
mariann.holmberg@svenskt-ambulansflyg.se, 073 800 86 16 
Pressinfo 

Handlingar och protokoll

Förbundsordning, budget, årsredovisningar och delårsrapporter finns att läsa här.
Protokoll från styrelse- och fullmäktige sammanträden finns att läsa här.