Kontakta oss

Kansli

Telefon växel: 08-511 657 20
E-post: info@svenskt-ambulansflyg.se
Presskontakt: Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör, telefon 073-080 35 73

Postadress: Svenskt Ambulansflyg, c/o Regionens hus, 901 89 UMEÅ  
Besöksadress: Barnhusgatan 10, 111 23 STOCKHOLM 
Fakturaadress: Kontakta kansliet för e-faktura information.


Diariet: diariet@regionvasterbotten.se
Dataskyddsombud: dataskyddsombud@svenskt-ambulansflyg.se 

 

---

INFORMATION

Svenskt Ambulansflyg är under uppbyggnad och har inte någon operativ flygverksamhet. Vid behov av flygambulanstransport idag vänd dig till närmaste sjukhus i ditt hemlandsting. Vid akuta sjukdomsfall ring 112.

---