Kontakta oss

KONTAKTINFORMATION

E-post: info@svenskt-ambulansflyg.se
Telefon: 08-511 657 20

Postadress: Svenskt Ambulansflyg, c/o Regionens hus, 901 89 UMEÅ  
Besöksadress: Barnhusgatan 10, 111 23 STOCKHOLM 

Diariet: diariet@regionvasterbotten.se
Dataskyddsombud: dataskyddsombud@svenskt-ambulansflyg.se 

 

PRESSKONTAKT

Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör, 073-080 3573

 

---

OBS! Svenskt Ambulansflyg är under uppbyggnad och har inte någon operativ flygverksamhet. Vid behov av flygambulanstransport idag vänd dig till närmaste sjukhus i ditt hemlandsting. Vid akuta sjukdomsfall ring 112.

---