ambulansflyg-dekor

Landsting och regioner i samverkan

Svenskt Ambulansflyg ska år 2020 ansvara för Sveriges flygambulanstransporter med flygplan. Verksamheten är under uppbyggnad.

Syfte & uppdrag

Svenskt Ambulansflygs ändamål är att för medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg. Syftet är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser.

Medlemmar

Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Medlemmar är alla Sveriges landsting och regioner.

På gång

Upphandling överklagas

Förvaltningsrätten i Uppsala mottog den 13 november en ansökan om överprövning av Region Uppsalas upphandling avseende ambulansflygplan för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Läs mer
Klart med upphandling flygplan

Klart med upphandling flygplan

Nu är Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg klara med sin upphandling av ambulansflygplan.

Läs mer

Förlängd anbudstid

Svenskt Ambulansflyg har förlängt anbudstiden för upphandling av flygplan för ambulanstransporter.

Läs mer

Våra baser

Det har nu beslutats var Svenskt Ambulansflyg ska etablera flygplansbaserna för vår kommande verksamhet.

Läs mer