Nationell flygambulans med flygplan. Driftstart 2021.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) är en nationell organisation som ägs och finansieras av Sveriges 21 regioner (tidigare landsting). Verksamheten är under uppbyggnad. Driftstart är 2021 då KSA kommer att utföra alla regionernas flygambulanstransporter med flygplan.

Moderna ambulansflygplan

KSA:s flygplan, som är av modell PC-24, tillverkas av Pilatus Aircraft Ltd (Schweiz) och levereras under 2021. Flygplanen levereras med en specialanpassad medicinsk inredning i kabinens möjliggör transporter av upp till tre liggande patienter med plats för fyra sittande passagerare. Kabinen kan snabbt och enkelt byggas om till flera olika konfigurationer vilket möjliggör för KSA att bland annat genomföra IVA-, kuvös- och ECMO transporter. Flygplanen är utrustade med avancerad navigations- och kommunikationsutrustning ombord. 

__

Flygplanen kommer att opereras av KSA. Bemanning (piloter) ska upphandlas. KSA kommer inte att rekrytera egna piloter. KSA söker Handläggare och Ground Ops manager (tillika chef FKC) till Umeå. Läs mer här.

 

Sjukvårdspersonal och specialist-team

Sjukvårdspersonal ombord på flygplanen kommer för normaluppdrag att bestå av en sjuksköterska. Sjuksköterskan som arbetar ombord ska vara kvalificerad anestesi/intensivvårds sjuksköterska med minst fem års erfarenhet och även vara utbildad inom flygmedicin. Vid behov tas specialistteam och utrustning med ombord på flygplanen. 

Ett 30-tal sjuksköterskor ska rekryteras fram till driftstart.

 

Beställning, medicinsk prioritering och flygkoordinering

KSA:s flygkoordineringscentral (FKC) etableras i Umeå vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS). FKC kommer stå färdig vid årsskiftet 2020/2021. Koordineringsfunktionen är nödvändig för att optimera transportlogistik och samtidigt upprätthålla nationell beredskap för flygambulansuppdrag. FKC kommer bland annat att ta emot beställningar från alla regioner, göra medicinska prioriteringar, färdplaners flygoperativt och samla data och statistik. FKC blir bemannad dygnet runt året runt av erfarna sjuksköterskor och kvalificerad operativ personal. En läkarjour finns tillgänglig för mer komplexa medicinska frågor och beslut.  

 

Beredskapsbaser

Beredskapsbaser etableras i Umeå, Stockholm och Göteborg. Två flygplan baseras tillsammans med flygoperativ, medicinsk och teknisk personal på varje bas. Samtliga baser har dygnet runt beredskap och 30 minuters aktiveringstid.