ambulansflyg-dekor

Regioner i samverkan

Svenskt Ambulansflyg ska år 2021 ansvara för Sveriges ambulanstransporter med flygplan.

Nationell samverkan

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) ägs och finansieras av samtliga Sveriges 21 regioner. Vårt uppdrag är att etablera ett nationellt ambulansflyg med flygplan. I uppdraget ingår bland annat att upphandla flygplan och en operatör som ska hantera den flygoperativa driften och det tekniska underhållet. Vi har kommit en bra bit på väg mot planerad driftstart år 2021.

 

Våra flygplan

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har avslutat upphandlingen av en nationell ambulansflygflotta och tecknade den 21 augusti kontrakt med den vinnande leverantören Pilatus Aircraft Ltd. (Schweiz). Anskaffningen omfattar sex flygplan med option för upp till fyra ytterligare flygplan. Flygplanen kommer att levereras under 2021.