Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)

Nationellt ambulansflyg med flygplan. Planerad driftstart år 2021.

Flygambulans med flygplan

Svenskt Ambulansflyg ska effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. Nationell driftstart år 2021.

Nationell organisation

Svenskt Ambulansflyg ägs och finansieras av samtliga Sveriges regioner (tidigare landsting). Vi är en nationell organisation med förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige.