Nationell flygambulans med flygplan.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) är en nationell organisation som ägs och finansieras av Sveriges 21 regioner (tidigare landsting). Verksamheten är under uppbyggnad och driftstart är hösten 2021. KSA kommer att utföra alla regionernas flygambulanstransporter med flygplan.

Verksamheten startar upp

Den nationella verksamheten planeras att startas stegvis under året och i takt med att flygplansleveranser sker under perioden april till och med oktober. Den stegvisa uppstarten planeras att genomföras med driftsättning av Umeåbasen i augusti, Stockholm/Arlanda i september och Göteborgsbasen sist ut i november 2021.

 

 

Sjukvårdspersonal och specialist-team

Sjukvårdspersonal ombord på flygplanen kommer för normaluppdrag att bestå av en erfaren sjuksköterska (SSK). Vid behov tas specialistteam och utrustning med ombord på flygplanen. Drygt 30 sjuksköterskor kommer att arbeta deltid (50%) hos KSA i flygambulansverksamhet. Region Västerbotten är utsedd till vårdgivare. Arbetsgivaransvaret kommer att vara delat mellan tre regioner (Västerbotten, Uppsala och Västra Götaland). SSK ska vara legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom anestesi- och/eller intensivvård, ha minst 3 års klinisk erfarenhet inom sin specialitet och skall kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ, ha god samarbetsförmåga och vara ansvarsfull.

 

Moderna ambulansflygplan

KSA:s flygplan, som är av modell PC-24, tillverkas av Pilatus Aircraft Ltd (Schweiz) och levereras under 2021. Flygplanen levereras med en specialanpassad medicinsk inredning i kabinens möjliggör transporter av upp till tre liggande patienter med plats för fyra sittande passagerare. Kabinen kan snabbt och enkelt byggas om till flera olika konfigurationer vilket möjliggör för KSA att bland annat genomföra IVA-, kuvös- och ECMO transporter. Flygplanen är utrustade med avancerad navigations- och kommunikationsutrustning ombord. 

Läs mer om PC-24 som ambulansflygplan här. 

 

 

Beställning, medicinsk prioritering och flygkoordinering

KSA:s flygkoordineringscentral (FKC) etableras i Umeå vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS). FKC kommer stå färdig sommaren 2021. Koordineringsfunktionen är nödvändig för att optimera transportlogistik och samtidigt upprätthålla nationell beredskap för flygambulansuppdrag. FKC kommer bland annat att ta emot beställningar från alla regioner, göra medicinska prioriteringar, färdplaners flygoperativt och samla data och statistik. FKC blir bemannad dygnet runt året runt av erfarna sjuksköterskor och kvalificerad operativ personal. En läkarjour finns tillgänglig för mer komplexa medicinska frågor och beslut.

 

Beredskapsbaser

Beredskapsbaser etableras i Umeå, Stockholm och Göteborg. Två flygplan baseras tillsammans med flygoperativ, medicinsk och teknisk personal på varje bas. Samtliga baser har dygnet runt beredskap och 30 minuters aktiveringstid.