Nationell flygambulans med flygplan (AEMS) från 2021.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) är en nationell organisation som ägs och finansieras av Sveriges 21 regioner (tidigare landsting). Från 2021 kommer KSA utföra alla regionernas flygambulanstransporter med flygplan.

Moderna ambulansflygplan

KSA tecknade den 21 augusti 2019, efter slutförd upphandling, kontrakt med Pilatus Aircraft Ltd. (Schweiz) för anskaffning av sex flygplan och option för fyra. Flygplanen som är av modell PC-24 levereras under 2021. Flygplanen levereras med en specialanpassad medicinsk inredning i kabinens möjliggör transporter av upp till tre liggande patienter med plats för fyra sittande passagerare. Kabinen kan snabbt och enkelt byggas om till flera olika konfigurationer vilket möjliggör för KSA att bland annat genomföra IVA-, kuvös- och ECMO transporter. Flygplanen är utrustade med avancerad navigations- och kommunikationsutrustning ombord. 

 

 

Sjukvårdspersonal och specialist-team

Sjukvårdspersonal ombord på flygplanen kommer för normaluppdrag att bestå av en sjuksköterska. Sjuksköterskan som arbetar ombord ska vara kvalificerad anestesi/intensivvårds sjuksköterska med minst fem års erfarenhet och även vara utbildad inom flygmedicin. Vid behov tas specialistteam och utrustning med ombord på flygplanen. 

 

Beställning, medicinsk prioritering och flygkoordinering

KSA:s flygkoordineringscentral (FKC) etableras i Umeå vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS). FKC kommer stå färdig vid årsskiftet 2020/2021. Koordineringsfunktionen är nödvändig för att optimera transportlogistik och samtidigt upprätthålla nationell beredskap för flygambulansuppdrag. FKC kommer bland annat att ta emot beställningar från alla regioner, göra medicinska prioriteringar, färdplaners flygoperativt och samla data och statistik. FKC blir bemannad dygnet runt året runt av erfarna sjuksköterskor och kvalificerad operativ personal. En läkarjour finns tillgänglig för mer komplexa medicinska frågor och beslut.  

 

Beredskapsbaser

Beredskapsbaser etableras i Umeå (ESNU), Stockholm/Arlanda (ESSA) och Göteborg/Landvetter (ESGG). Två flygplan baseras tillsammans med flygoperativ, medicinsk och teknisk personal på varje bas. Samtliga baser har dygnet runt beredskap och 30 minuters aktiveringstid.