ambulansflyg-dekor

Landsting och regioner i samverkan

Svenskt Ambulansflyg ska år 2020 ansvara för Sveriges flygambulanstransporter med flygplan. Verksamheten är under uppbyggnad.

Syfte & ändamål

Svenskt Ambulansflygs ändamål är att för medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg. Syftet är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser.

Om oss

Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Medlemmar är alla Sveriges landsting och regioner.

På gång

Svenskt Ambulansflyg söker en erfaren controller

Vill du ha ett utmanande, varierande och intressant arbete? Svenskt Ambulansflyg söker en erfaren controller.

Läs mer

Upphandling överklagas

Förvaltningsrätten i Uppsala mottog den 13 november en ansökan om överprövning av Region Uppsalas upphandling avseende ambulansflygplan för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Läs mer

Klart med upphandling flygplan

Nu är Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg klara med sin upphandling av ambulansflygplan.

Läs mer

Förlängd anbudstid

Svenskt Ambulansflyg har förlängt anbudstiden för upphandling av flygplan för ambulanstransporter.

Läs mer