ambulansflyg-dekor

Landsting och regioner i samverkan

Svenskt Ambulansflyg ska år 2020 ansvara för Sveriges flygambulanstransporter med flygplan. Verksamheten är under uppbyggnad.

Syfte & ändamål

Svenskt Ambulansflygs ändamål är att för medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg. Syftet är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser.

Om oss

Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Medlemmar är alla Sveriges landsting och regioner.

På gång

Jobba med oss!

KSA söker en biträdande förbundsdirektör med juristbakgrund.

Läs mer

Upphandling av operatör

Förbundet startade under hösten 2017 förberedelsearbetet inför upphandling av operatör. Operatören ska ansvara för operativ drift och tekniskt underhåll av flygplan.

Läs mer

Informationsträff i Umeå

Västerbottens läns landsting bjuder i samverkan med Svenskt Ambulansflyg in sjuksköterskor med specialistutbildning i anestesi- och/eller intensivvård till informationsmöte i Umeå.

Läs mer

Svenskt Ambulansflyg söker en erfaren controller

Vill du ha ett utmanande, varierande och intressant arbete? Svenskt Ambulansflyg söker en erfaren controller.

Läs mer