ambulansflyg-dekor

Regioner i samverkan

Svenskt Ambulansflyg ska effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. Nationell driftstart år 2021.

Svenskt Ambulansflyg, nationell flygambulans med flygplan

Svenskt Ambulansflygs ändamål är att för Sveriges 21 regioners räkning tillhandahålla ambulansflyg dygnet runt, året runt. År 2021 startar vi flygambulansverksamheten.

Vill du ha ett utmanande, varierande och intressant arbete?

Svenskt Ambulansflyg söker ground operations manager tillika chef för flygkoordineringscentralen med placering i Umeå.