ambulansflyg-dekor

Landsting och regioner i samverkan

Svenskt Ambulansflyg ska år 2020 ansvara för Sveriges flygambulanstransporter med flygplan. Verksamheten är under uppbyggnad.

Syfte & uppdrag

Svenskt Ambulansflygs ändamål är att för medlemmarnas räkning, dvs alla Sveriges Landsting och Regioner, tillhandahålla ambulansflyg. Syftet är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser.

Special-transporter

Transporter med Svenskt ambulansflyg kan vara förbeställda eller icke förbeställda, de kan vara rena överflyttningstransporter men också medicinskt akuta med högt ställda krav på vård och behandling.

Om Svenskt Ambulansflyg

Upprättandet av Svenskt ambulansflyg ger samordningsvinster och borgar för hög kvalitet över lång tid. För patienterna innebär det ökade möjligheter för vård på lika villkor oavsett var i landet man bor – ett snabbt och säkert sätt att förflytta patienter som behöver specialistvård.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår kommande verksamhet är du varmt välkommen att kontakta oss.

Nyheter

Upphandling flygplan

Svenskt Ambulansflyg har förlängt anbudstiden för upphandling av flygplan för ambulanstransporter.

Läs mer

Våra baser

Det har nu beslutats var Svenskt Ambulansflyg ska etablera flygplansbaserna för vår kommande verksamhet.

Läs mer

Upphandling flygplan

Svenskt Ambulansflyg har annonserat upphandling av flygplan för ambulanstransporter.

Läs mer
Medicinteknisk utrustning

Medicinteknisk utrustning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har avslutat upphandling och lägger nu beställning på medicintekniska produkter för användning i Svenskt Ambulansflygs kommande flygplan.

Läs mer