ambulansflyg-dekor

Regioner i samverkan

Svenskt Ambulansflyg ska effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. Nationell driftstart år 2021.

Ambulansflyg

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) ska från och med år 2021 ansvara för Sveriges alla flygambulanstransporter med flygplan. 

Flygambulansverksamheten kommer att utgå från Umeå, Stockholm och Göteborg där beredskapsbaser etableras. Baserna kommer att husera både flygplan och personal som kommer att vara redo för att genomföra uppdrag dygnet runt årets alla dagar. Flygambulans-verksamheten är fram till driftstart år 2021 under uppbyggnad.

Om oss

KSA ägs och finansieras av samtliga Sveriges regioner.

KSA är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Fullmäktige består av medlemmar från Sveriges alla regioner (landsting). Styrelsen utgörs av sju ledamöter och sju ersättare där alla Sveriges sjukvårdsregioner är representerade. En beredningsgrupp med nationell representation bereder ärenden till förbundsstyrelsen.