Nyheter

--

2020.11.24 - Upphandling av piloter (flygambulanstjänst) inledd

Svenskt Ambulansflyg (KSA) har nu inlett upphandling av flygplansbemanning för sin flygambulansverksamhet. Upphandlingen har publicerats i EU:s officiella tidning TED: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjohhviql.

KSA kommer bedriva sin verksamhet i ett multi-crew pilot-koncept med beredskapsbaser i Umeå, Stockholm/Arlanda och Göteborg/Landvetter. KSA söker summariskt befälhavare med 2500 flygtimmars erfarenhet och styrmän med 1000 flygtimmars erfarenhet, sammanlagt 34 besättningsmedlemmar. Erfarenhet från flygambulansverksamhet premieras. Upphandlingen avgör vilken aktör som kommer att bemanna KSA:s beredskapsverksamhet (24/7/365). Första flygplanet av sex Pilatus PC-24 levereras månadsskiftet april/maj 2021 och ytterligare fem PC-24 levereras de kommande sex månaderna. Den flygoperativa verksamheten startar, efter utbildningar av besättning, succesivt från sensommaren 2021.

Under pågående upphandling är KSA av sekretesskäl begränsade i vad och hur vi kan informera, men vill givetvis att alla intresserade och kvalificerade piloter håller ögonen öppna där piloter vanligen eftersöks samt på vår hemsida.

--

2020.11.23 - Budget 2021 fastställd av fullmäktige

Nu lägger vi grunden för att Svenskt Ambulansflyg ska kunna lyfta nästa år. Det säger Ola Karlsson, (M), och Peter Olofsson, (S), ordförande resp. vice ordförande i styrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, i en kommentar till den budget för 2021 som nu klubbats av förbundets fullmäktige.

Lär mer här.

--

2020.11.23 - KSA söker Accountable manager (verksamhetsansvarig) till flygoperativa- och tekniska verksamheten

Accountable manager (AM) har det övergripande ansvaret för flygsäkerhet och regelefterlevnad både för AOC, CAMO och P-145 organisationen. Placering är Umeå. Läs mer här.

--

2020.11.05 - KSA söker Safety and compliance monitoring manager

Safety and compliance monitoring manager (SCMM) kommer etablera, implementera och kontinuerligt utveckla och förbättra KSA:s safety management system (SMS) och compliance monitoring management system (CMM). Placering är Umeå. Läs mer här.

--

2020.11.03 - KSA söker ingenjör och managers till teknisk organisation

KSA söker CAMO ingenjör/underhållsplanerare till kontoret i Umeå samt Line maintenance manager och base maintenance manager till P-145 organisationen som ska etableras på Stockholm/Arlanda flygplats. Läs mer här.

--

2020.10.22 - KSA beslutar om organisering av sjuksköterskebemanning

KSA ska enligt förbundsordningen (§3) "tillhandahålla sjukvårdspersonal". Den 22 oktober beslutade förbundsstyrelsen att KSA  tjänsteköper sjuksköterskor (SSK) 50% från de regioner där KSA etablerar sina baser; Region Västerbotten (RV) för Umeåbasen, Region Uppsala (RU) för Stockholmsbasen och Västra Götalandsregionen (VGR) för Göteborgsbasen. Man beslutade också att Region Västerbotten (RV) ska vara vårdgivare och organisatoriskt ansvarig för SSK. Rekrytering av SSK kommer att genomföras av respektive region i samarbete med KSA och RV.

Mer information kommer.

--

2020.10.13 - KSA söker handläggare till kontoret i Umeå

Uppdraget som handläggare innebär initialt att du fortsätter att vidareutveckla KSA:s kansli samtidigt som du är operativ och spindeln i nätet i den dagliga driften med ansvar för KSA:s nämndservice, dokument- och ärendehantering samt utvecklingen av densamma. Läs mer här.

--

2020.10.01 - Upphandling av piloter (flygambulanstjänst) RFI

KSA avslutar nu sin planering av upphandling av piloter (flygambulanstjänst) genom att en s.k. request for information (RFI) genomförs. Efter att marknaden fått lämna synpunkter på bland annat den tänkta kravspecifikationen kommer annonsering av upphandlingen att ske. Vill du vara med att lämna synpunkter så deltar du via TendSign: 
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afchzdvdmc

--