Nyheter

--

2021.03.02 - Extra fullmäktigesammanträde

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg genomför extra fullmäktigesammanträde måndag 8 mars kl. 16.00 (digitalt sammanträde)

--

2021.02.24 - Tilldelningsbeslut

Svenskt Ambulansflyg har efter att ha återkallat tilldelningsbeslut för fortsatt utvärdering fredagen den 19 februari återigen tilldelat kontrakt i upphandling av flygplansbemanning för sin flygambulansverksamhet. Tilldelningsbeslutet har meddelats anbudsgivarna via Tendsign. OSM Aviation Crew AB har återigen tilldelats kontrakt och kommer att förse Svenskt Ambulansflyg med befälhavare och styrmän och därmed bemanna KSA:s beredskapsverksamhet (24/7/365). Kontrakt avses tecknas mellan parterna den 2 mars 2021.

KSA kommer som bekant att bedriva sin verksamhet i ett multi-crew pilot-koncept och har efterfrågat befälhavare med 2500 flygtimmars erfarenhet och styrmän med 1000 flygtimmars erfarenhet, sammanlagt 37 besättningsmedlemmar.

Svenskt Ambulansflyg ser mycket fram emot ett nära och gott samarbete med OSM Aviation Crew.

--

2021.02.11 - KSA söker HR-ansvarig och IT-ansvarig till Umeå.

Läs mer här.

--

2021.01.19 - Direktnummer till flygoperativ- och teknisk avdelning upprättade

Direktnummer till flygoperativa avdelningen och flygtekniska avdelningen finns under "Kontakta oss"

--

2021.01.13 - KSA söker Safety and compliance monitoring manager för teknisk organisation

Som Safety och Compliance manager för CAMO/Part -145 organisation kommer du att utveckla och driva KSA:s Safety- och Compliance-system och säkerställa att KSA följer alla relevanta regelverk och föreskrifter liksom de av KSA fastställda organisationsprocesser som är beskrivna i organisationens manualer. Läs mer här.

--

2021.01.11 - KSA söker flygkoordinatorer till FKC

Arbetsuppgifterna för en flygkoordinator är många och varierande och innefattar bland annat resursplanering, färdplanering, flight following, och rapportering. Som flygkoordinator måste man med hänsyn tagen till t ex väder och vind, teknisk status på flygplanen, tjänstgöringsregler för flygpersonal och öppettider på flygplatser använda tillgängliga resurser på bästa sätt för att genomföra flygambulansuppdrag. Läs mer här.

--

2021.01.04 - Organisation för sjuksköterskebemanning

Region Västerbotten är utsedd till vårdgivare för den rikstäckande verksamhet Svenskt Ambulansflyg nu startar. Region Västerbotten söker nu en avdelningschef som inom ramen för Region Västerbottens uppdrag ska leda den medicinska personalen. Läs mer här.

--

2020.12.18 - KSA söker teknisk chef

Som teknisk chef kommer du att få en självständig och utmanande roll med arbetsplats i Umeå. Du kommer ha en viktig roll i arbetet med organisering av fortsatt luftvärdighet och tekniskt underhåll samt utveckling av ledningssystem inklusive policys, beskrivningar och procedurer. Läs mer här. 

--

2020.12.18 - KSA söker chef till flygkoordineringscentralen (FKC) 

Uppdraget som chef för flygkoordineringscentralen (CFKC) innebär bland annat att; rekrytera personal, implementera och utveckla arbetsmetoder, rutiner och procedurer och leda och utveckla medarbetare och verksamheten. Läs mer här.

--

2020.11.26 - KSA söker jurist

Uppdraget som jurist i KSA innebär att du tar en aktiv roll i att gemensamt med chefsjurist vidareutveckla KSA:s juristenhet samtidigt som du är spindeln i nätet i den dagliga driften med ansvar för KSA:s samlade behov av juridisk rådgivning och kompetens, såväl affärsjuridisk som offentligrättslig. Placering Stockholm och/eller Umeå. Läs mer här.

--

2020.11.24 - Upphandling av piloter (flygambulanstjänst) inledd

Svenskt Ambulansflyg (KSA) har nu inlett upphandling av flygplansbemanning för sin flygambulansverksamhet. Upphandlingen har publicerats i EU:s officiella tidning TED: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjohhviql.

KSA kommer bedriva sin verksamhet i ett multi-crew pilot-koncept med beredskapsbaser i Umeå, Stockholm/Arlanda och Göteborg/Landvetter. KSA söker summariskt befälhavare med 2500 flygtimmars erfarenhet och styrmän med 1000 flygtimmars erfarenhet, sammanlagt 34 besättningsmedlemmar. Erfarenhet från flygambulansverksamhet premieras. Upphandlingen avgör vilken aktör som kommer att bemanna KSA:s beredskapsverksamhet (24/7/365). Första flygplanet av sex Pilatus PC-24 levereras månadsskiftet april/maj 2021 och ytterligare fem PC-24 levereras de kommande sex månaderna. Den flygoperativa verksamheten startar, efter utbildningar av besättning, succesivt från sensommaren 2021.

Under pågående upphandling är KSA av sekretesskäl begränsade i vad och hur vi kan informera, men vill givetvis att alla intresserade och kvalificerade piloter håller ögonen öppna där piloter vanligen eftersöks samt på vår hemsida.

--

2020.11.23 - Budget 2021 fastställd av fullmäktige

Nu lägger vi grunden för att Svenskt Ambulansflyg ska kunna lyfta nästa år. Det säger Ola Karlsson, (M), och Peter Olofsson, (S), ordförande resp. vice ordförande i styrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, i en kommentar till den budget för 2021 som nu klubbats av förbundets fullmäktige.

Lär mer här.

--

2020.11.23 - KSA söker Accountable manager (verksamhetsansvarig) till flygoperativa- och tekniska verksamheten

Accountable manager (AM) har det övergripande ansvaret för flygsäkerhet och regelefterlevnad både för AOC, CAMO och P-145 organisationen. Placering är Umeå. Läs mer här.

--

2020.11.05 - KSA söker Safety and compliance monitoring manager

Safety and compliance monitoring manager (SCMM) kommer etablera, implementera och kontinuerligt utveckla och förbättra KSA:s safety management system (SMS) och compliance monitoring management system (CMM). Placering är Umeå. Läs mer här.

--

2020.11.03 - KSA söker ingenjör och managers till teknisk organisation

KSA söker CAMO ingenjör/underhållsplanerare till kontoret i Umeå samt Line maintenance manager och base maintenance manager till P-145 organisationen som ska etableras på Stockholm/Arlanda flygplats. Läs mer här.

--

2020.10.22 - KSA beslutar om organisering av sjuksköterskebemanning

KSA ska enligt förbundsordningen (§3) "tillhandahålla sjukvårdspersonal". Den 22 oktober beslutade förbundsstyrelsen att KSA  tjänsteköper sjuksköterskor (SSK) 50% från de regioner där KSA etablerar sina baser; Region Västerbotten (RV) för Umeåbasen, Region Uppsala (RU) för Stockholmsbasen och Västra Götalandsregionen (VGR) för Göteborgsbasen. Man beslutade också att Region Västerbotten (RV) ska vara vårdgivare och organisatoriskt ansvarig för SSK. Rekrytering av SSK kommer att genomföras av respektive region i samarbete med KSA och RV.

Mer information kommer.

--

2020.10.13 - KSA söker handläggare till kontoret i Umeå

Uppdraget som handläggare innebär initialt att du fortsätter att vidareutveckla KSA:s kansli samtidigt som du är operativ och spindeln i nätet i den dagliga driften med ansvar för KSA:s nämndservice, dokument- och ärendehantering samt utvecklingen av densamma. Läs mer här.

--

2020.10.01 - Upphandling av piloter (flygambulanstjänst) RFI

KSA avslutar nu sin planering av upphandling av piloter (flygambulanstjänst) genom att en s.k. request for information (RFI) genomförs. Efter att marknaden fått lämna synpunkter på bland annat den tänkta kravspecifikationen kommer annonsering av upphandlingen att ske. Vill du vara med att lämna synpunkter så deltar du via TendSign: 
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afchzdvdmc

--