Nyheter

--

2020.10.13 - KSA söker handläggare till kontoret i Umeå

Uppdraget som handläggare innebär initialt att du fortsätter att vidareutveckla KSA:s kansli samtidigt som du är operativ och spindeln i nätet i den dagliga driften med ansvar för KSA:s nämndservice, dokument- och ärendehantering samt utvecklingen av densamma. Läs mer här.

--

2020.10.01 - Upphandling av piloter (flygambulanstjänst) RFI

KSA avslutar nu sin planering av upphandling av piloter (flygambulanstjänst) genom att en s.k. request for information (RFI) genomförs. Efter att marknaden fått lämna synpunkter på bland annat den tänkta kravspecifikationen kommer annonsering av upphandlingen att ske. Vill du vara med att lämna synpunkter så deltar du via TendSign: 
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afchzdvdmc

--