Om KSA och vår organisation

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. KSA ägs och finansieras av samtliga Sveriges 21 regioner (tidigare landsting).

Fullmäktige 

Fullmäktige består av medlemmar från Sveriges alla regioner (landsting). Ordinarie fullmäktige beslutar i bland annat följande ärenden: mål och riktlinjer för verksamheten, förbundets årliga budget och årsredovisning. 

 

Styrelse   

Ordförande: Ola Karlsson (M), Region Örebro län
Vice ordförande: Peter Olofsson (S), Region Västerbotten 

Norra sjukvårdsregionen  
Ordinarie: Glenn Nordlund (S), Region Västernorrland
Ordinarie: Kenneth Backgård (SJUP), Region Norrbotten
Ersättare: Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten
Ersättare: Eva Hellstrand (C), Region Jämtland Härjedalen

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Ordinarie: Kenneth Östberg (S), Region Västmanland
Ersättare: Stefan Olsson (M), Region Uppsala

Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
Ordinarie: Anna Starbrink (L), Region Stockholm
Ersättare: Mats-Ola Rödén (L), Region Gotland 

Sydöstra sjukvårdsregionen
Ordinarie: Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län
Ersättare: Malin Sjölander (M), Region Kalmar län 

Västra sjukvårdsregionen  
Ordinarie: Johan Fält (M), Västra Götalandsregionen
Ersättare: Cecilia Dalman Eek (S), Västra Götalandsregionen 

Södra sjukvårdsregionen
Ordinarie: Anna Mannfalk (M), Region Skåne
Ersättare: Carina Svensson (S), Region Skåne

 

Kansli och projektledning

Medarbetare:
Andreas Eriksson, förbundsdirektör
Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör
Sophia Hansson, ekonomichef
Stefan Kuttainen, teknisk chef
Björn Lindström, flygchef
Anders Fernlöf, medicinteknisk chef

Rådgivare:
Helge Brändström, medicinsk rådgivare

 

Handlingar

Förbundsordning
Årsredovisning 2019

För övriga handlingar, kontakta Diariet: diariet@regionvasterbotten.se