På gång

Upphandling av operatör

Förbundet startade under hösten 2017 förberedelsearbetet inför upphandling av operatör. Operatören ska ansvara för operativ drift och tekniskt underhåll av flygplan.

Publicerad 16 april 2018

Upphandlingsfrågor hanteras enligt avtal av Region Uppsala och en sammansatt expertgrupp bestående av nödvändiga kompetenser.

På grund av överklagan av tilldelningsbeslutet i flygplansupphandlingen har tidsplanen för operatörsupphandlingen försenats gentemot ursprunglig plan.