Om oss

Svenskt Ambulansflyg ägs och finansieras av samtliga Sveriges regioner.

Fullmäktige 

Fullmäktige består av medlemmar från Sveriges alla regioner (landsting). Ordinarie fullmäktige beslutar i bland annat följande ärenden: mål och riktlinjer för verksamheten, förbundets årliga budget och årsredovisning. 

 

Styrelse   

Styrelsen utgörs av sju ledamöter och sju ersättare där alla Sveriges sjukvårdsregioner är representerade.

Ordförande: Annika Tännström (M), annika.tannstrom@vgregion.se, 070-3621504.
Vice ordförande: Börje Wennberg (S), borje.wennberg@gmail.com, 070-6348214. 

Annika Tännström och Börje Wennberg. (Foto Klas Sjöberg)

 

Södra sjukvårdsregionen
Anna Mannfalk (M), Region Skåne
Carina Svensson (S), Region Skåne

Västra sjukvårdsregionen  
Annika Tännström (M), Västra Götalandsregionen
Cecilia Dalman Eek (S), Västra Götalandsregionen 

Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
Anna Starbrink (L), Region Stockholm
Mats-Ola Rödén (L), Region Gotland 

Sydöstra sjukvårdsregionen
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län
Malin Sjölander (M), Region Kalmar län 

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Börje Wennberg (S), Region Uppsala
Ola Karlsson (M), Region Örebro län 

Norra sjukvårdsregionen  
Peter Olofsson (S), Region Västerbotten
Kenneth Backgård (SJUP), Region Norrbotten
Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten
Mats Gärd (C), Region Jämtland Härjedalen


Kansli och projektledning

Medarbetare:
Andreas Eriksson, förbundsdirektör
Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör
Sophia Hansson, ekonomichef
Stefan Kuttainen, teknisk chef

Rådgivare:
Helge Brändström, medicinsk rådgivare
Anders Fernlöf, medicinteknisk rådgivare

 

Handlingar

Förbundsordning revision 01 (2017)
Årsredovisning (2018)

För övriga handlingar, kontakta Diariet: diariet@regionvasterbotten.se