Kontakta oss

 

Kansli:
Telefon: 08-511 657 20 | E-post: info@svenskt-ambulansflyg.se

 

Presskontakt:
Lena Biörnstad, Kommunikationsstrateg, telefon: 073-080 34 68


Postadress:
 
Svenskt Ambulansflyg, c/o Landstingshuset, 901 89 UMEÅ 

Besöksadress: 
Barnhusgatan 10, 111 23 STOCKHOLM 

 

Fakturaadress:
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Fack 3078, Box 3038, 831 46 ÖSTERSUND

Diariet:
E-post: diariet@regionvasterbotten.se

Dataskyddsombud:
E-post: dataskyddsombud@svenskt-ambulansflyg.se 

 

---

INFORMATION

Svenskt Ambulansflyg är under uppbyggnad och har inte någon operativ flygverksamhet. Vid behov av flygambulanstransport idag vänd dig till närmaste sjukhus i ditt hemlandsting. Vid akuta sjukdomsfall ring 112.

---