Kontakta oss

 

Kansli:
Telefon: 08-511 657 20 | E-post: info@svenskt-ambulansflyg.se

 

INFORMATION

Svenskt Ambulansflyg är under uppbyggnad och har inte någon operativ verksamhet. Vid behov av flygambulanstransport idag vänd dig till närmaste sjukhus i ditt hemlandsting. Vid akuta sjukdomsfall ring 112.

--

När du skickar epost till oss behöver vi behandla dina personuppgifter. Dessa är ditt namn, e-postadress samt telefonnummer (om du uppgivit det). Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. 

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för att kunna hantera din förfrågan och ge dig svar på din fråga eller återkoppling på ditt inspel. 

Vi ber dig att inte skicka ditt personnummer eller känsliga personuppgifter till oss.

--

 

 

Presskontakt:
Lena Biörnstad, Kommunikationsstrateg, telefon: 070-611 07 57


Postadress:
 
Svenskt Ambulansflyg, c/o Landstingshuset, 901 89 UMEÅ 

Fakturaadress:
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Fack 3078, Box 3038, 831 46 ÖSTERSUND

Diariet:
E-post: diariet@vll.se

Dataskyddsombud:
E-post: dataskyddsombud@svenskt-ambulansflyg.se