Vi söker ekonomichef

Svenskt Ambulansflyg söker en ekonomichef med placering i Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg söker en ekonomichef med placering i Stockholm. Tjänsten är direkt underställd förbundsdirektören. Verksamheten är i uppbyggnads- och etableringsfas med planerad verksamhetsstart under 2021. Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. Förbundets syfte är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. Det ankommer därvid förbundet att bland annat:

  • upphandla och samordna flygambulanstjänst,
  • upphandla, äga och finansiera egna ambulansflygplan,
  • samordna beställningar och genomförande av flygambulanstjänst genom tillhandahållande av beställnings- och -koordineringscentral,
  • samordna och effektivisera inköp och drift av medicinteknisk utrustning,
  • tillhandahålla sjukvårdspersonal,
  • i övrigt följa därmed sammanhängande frågor för den luftburna ambulanssjukvården i Sverige samt följa utvecklingen avseende ambulanshelikopterverksamheten i Sverige.

 

Arbetsbeskrivning

Som ekonomichef arbetar du nära förbundsdirektören och stöd för ledning och styrning av verksamheten som är under uppbyggnad. I det ingår verksamhetsplanering, redovisning, budget, uppföljning, rapportering och analysarbete. Vidare ingår upprättande av kalkyler och arbete med finansieringsfrågor samt att vidareutveckla nödvändiga policys, rutiner och tillämpliga delar av ledningssystemet.

Som ekonomichef i Svenskt Ambulansflyg förväntas du vara del av projektledning och stundtals arbeta med uppgifter som inte nödvändigtvis faller innanför området ekonomi och därtill tillhörande frågor. Som del av ett litet team som ska genomföra ett omfattande uppstarts- och förändringsprojekt kommer arbetsdagen dynamisk. Arbetet varierar mellan teamarbete och individuellt arbete, ofta mot deadlines. Resor förekommer.

 

Kvalifikationer

Du har relevant universitetsutbildning eller högskoleutbildning, och betydande erfarenhet inom området antingen från privat eller offentlig verksamhet. Du bör ha erfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd organisation. Du är nytänkande, analytisk, vill driva utvecklingsarbete och du är flexibel och lösningsorienterad. Som ekonomichef förväntas du ha ett proaktivt förhållningssätt och arbeta verksamhetsnära, och du bör klara av att ha många bollar i luften samtidigt. Du är en drivkraft och ett stöd för förbundsdirektören. Förmågan att såväl skriftligt som muntligt kommunicera och pedagogiskt förmedla information och budskap är avgörande. 

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.

 

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid eller omfattning enl överenskommelse

Tillträde snarast, eller enligt överenskommelse.

 

Skicka din ansökan till jobb@svenskt-ambulansflyg.se. Sista ansökningsdag 14 juni.

Läs om hur vi behandlar personuppgifter här.