På gång

Upphandling flygplan

Svenskt Ambulansflyg har annonserat upphandling av flygplan för ambulanstransporter.

Publicerad 24 april 2017

Svenskt Ambulansflyg ska upphandla sex stycken flygplan, med option på ytterligare fyra stycken. Sista anbudsdag är den 12 juni.

Svenskt Ambulansflyg genomför upphandlingen i samarbete med Region Uppsala. För frågor angående upphandlingen, kontakta Anders Östman på epost anders.ostman@regionuppsala.se

Se mer här https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afosjtahni