På gång

Medicinteknisk utrustning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har avslutat upphandling och lägger nu beställning på medicintekniska produkter för användning i Svenskt Ambulansflygs kommande flygplan.

Publicerad 07 april 2017

Den medicintekniska utrustningen utgörs av certifierade produkter för säker användning i flygmiljö och består av ventilator Oxylog 3000 plus, patientövervakningsmonitor/defibrillator Corpuls 3 och infusionssystem för intravenös administration av läkemedel Braun Space.