Om oss

Svenskt Ambulansflyg ägs och finansieras av samtliga Sveriges regioner. Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Fullmäktige består av medlemmar från Sveriges alla regioner (landsting). Styrelsen utgörs av sju ledamöter och sju ersättare där alla Sveriges sjukvårdsregioner är representerade. En beredningsgrupp med nationell representation bereder ärenden till förbundsstyrelsen.

Fullmäktige 

Ordinarie fullmäktige beslutar i bland annat följande ärenden: mål och riktlinjer för verksamheten, förbundets årliga budget och årsredovisning. 

 

Styrelse   

Ordförande: Annika Tännström (M), annika.tannstrom@vgregion.se, 070-3621504.
Vice ordförande: Börje Wennberg (S), borje.wennberg@gmail.com, 070-6348214. 

Styrelsens Ordf. och vice ordf.

Annika Tännström och Börje Wennberg. (Foto Klas Sjöberg)

 

Södra sjukvårdsregionen
Anna Mannfalk (M), Region Skåne
Carina Svensson (S), Region Skåne

Västra sjukvårdsregionen  
Annika Tännström (M), Västra Götalandsregionen
Cecilia Dalman Eek (S), Västra Götalandsregionen 

Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
Anna Starbrink (L), Region Stockholm
Mats-Ola Rödén (L), Region Gotland 

Sydöstra sjukvårdsregionen
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län
Malin Sjölander (M), Region Kalmar län 

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Börje Wennberg (S), Region Uppsala
Ola Karlsson (M), Region Örebro län 

Norra sjukvårdsregionen  
Peter Olofsson (S), Region Västerbotten
Kenneth Backgård (SJUP), Region Norrbotten
Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten
Mats Gärd (C), Region Jämtland Härjedalen


Kansli och projektledning

På Svenskt Ambulansflyg arbetar Andreas Eriksson (förbundsdirektör), Joachim Ahl (bitr. förbundsdirektör) och Sophia Hansson (ekonomichef). Svenskt Ambulansflygs medicinska rådgivare är Helge Brändström (Region Västerbotten) och förbundets medicintekniska rådgivare är Anders Fernlöf (Region Uppsala). 

Projektledningsarbete bedrivs både från kontoren i Stockholm och Umeå. Kansli är för närvarande beläget i Stockholm men flyttar i början av 2021 in i nya lokaler bredvid FKC vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

 

Norrlands Universitetssjukhus (NUS). (Foto: Jan Alfredsson)