Kontakta oss

 

Kansli:
Telefon: 016-127720 | E-post: info@svenskt-ambulansflyg.se

 

Svenskt Ambulansflyg (KSA) är under uppbyggnad och har inte någon operativ verksamhet. Verksamheten beräknas vara operativ från 2020. Vid behov av flygambulanstransport idag vänd dig till närmaste sjukhus i ditt hemlandsting. Vid akuta sjukdomsfall ring 112.

 

Presskontakt:
Lena Biörnstad, Kommunikationsstrateg, telefon: 070-611 07 57


Postadress:
 
Svenskt Ambulansflyg, c/o Landstingshuset, 901 89 UMEÅ 

Fakturaadress:
Svenskt Ambulansflyg, Fack 3078 Box 226, 751 04 UPPSALA

Diariet:
Epost: diariet@vll.se